Điểm cắm này cũng không quá khó tìm, mấy bạn cứ lên Google Maps Search: “Trung tâm văn hóa Xã Láng Lớn” rồi cứ đi theo định vị đó, đến nơi nhìn bên phải có đừng đất mọi người cứ bám theo đó mà đi thẳng vào là tới nhé…